Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pribylinský476 SGWaAP
0.493kysucký_skanzen635 SGWaAP
0.514kokavský541 SGWaAP
0.538oravský19985 SGWaAP
0.560hrádocký720 SGWaAP
0.576brekovský638 SGWaAP
0.579skanzen27159 SGWaAP
0.580Liptovský_Teplička1843 SGWaAP
0.584Skanzen1164 SGWaAP
0.587novobanský1020 SGWaAP
0.599betliarsky582 SGWaAP