Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priateľské23862 SGWaAP
0.484kamarátske1297 SGWaAP
0.485priateľský80659 SGWaAP
0.490ústretové3240 SGWaAP
0.519prívetivé4494 SGWaAP
0.524priateľská30922 SGWaAP
0.552srdečné6013 SGWaAP
0.560vľúdne2143 SGWaAP
0.570priateľská_atmosféra9561 SGWaAP
0.571príjemné233605 SGWaAP
0.577milé77472 SGWaAP
0.584neformálne16403 SGWaAP
0.592družné656 SGWaAP
0.596láskyplné3415 SGWaAP
0.603pohostinné1338 SGWaAP
0.624žičlivé1184 SGWaAP
0.625inšpiratívne5558 SGWaAP
0.635útulné10121 SGWaAP
0.636tolerantné2246 SGWaAP
0.637kultivované3745 SGWaAP
0.640domácke1296 SGWaAP
0.651úctivé1522 SGWaAP
0.654vrúcne3819 SGWaAP
0.658zdvorilé2337 SGWaAP