Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prišelec4296 SGWaAP
0.342privandrovalec1033 SGWaAP
0.435starousadlík2332 SGWaAP
0.495novousadlík914 SGWaAP
0.518prisťahovalec30190 SGWaAP
0.552západniar2478 SGWaAP
0.558spoluobyvateľ848 SGWaAP
0.567kočovník4068 SGWaAP
0.594Aziat1823 SGWaAP
0.599šikmooký1033 SGWaAP
0.601usadlík2354 SGWaAP
0.606osídlenec771 SGWaAP
0.610imigrant28985 SGWaAP
0.611osadník15645 SGWaAP
0.611európan653 SGWaAP
0.616gastarbeiter1216 SGWaAP
0.617kolonista6897 SGWaAP
0.617cudzinec132858 SGWaAP
0.627vidiečan4486 SGWaAP
0.629miešanec3214 SGWaAP