Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prezumpcia1823 SGWaAP
0.489prezumpcia_nevina4397 SGWaAP
0.550retroaktivita3782 SGWaAP
0.636trestnosť2305 SGWaAP
0.640nestrannosť8322 SGWaAP
0.659nezaujatosť2304 SGWaAP
0.663subsidiarita2365 SGWaAP
0.665subjektivita5117 SGWaAP
0.665zákonnosť18730 SGWaAP
0.668ústavnosť9185 SGWaAP
0.673reciprocita4094 SGWaAP
0.674princíp_subsidiarita2422 SGWaAP
0.676dobromyseľnosť1343 SGWaAP
0.680dôkazné_bremeno4110 SGWaAP
0.691trestnoprávna4238 SGWaAP
0.697nezákonnosť7554 SGWaAP
0.700priori3965 SGWaAP
0.702predpojatosť3344 SGWaAP
0.704premisa7942 SGWaAP
0.705záväznosť6699 SGWaAP
0.706dobrovoľnosť5754 SGWaAP