Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prezídium22710 SGWaAP
0.096Prezídium6138 SGWaAP
0.341Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.382Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.419revízna_komisia6173 SGWaAP
0.495výbor390776 SGWaAP
0.500členská_schôdza15028 SGWaAP
0.502Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.515Snem4156 SGWaAP
0.517Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.529predseda1053539 SGWaAP
0.534predstavenstvo119991 SGWaAP
0.539predsedníctvo85983 SGWaAP
0.543generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.552valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.552Členský_schôdza723 SGWaAP
0.556dozorná_rada46275 SGWaAP
0.559republiková12361 SGWaAP
0.573Republikový2821 SGWaAP
0.585Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.589tajomník66290 SGWaAP