Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prevratný_objav915 SGWaAP
0.389objav96531 SGWaAP
0.517prevratný5637 SGWaAP
0.594vedec306510 SGWaAP
0.605prevratná9898 SGWaAP
0.643genetické_inžinierstvo1746 SGWaAP
0.648teoretický_fyzik1143 SGWaAP
0.649biochemik2280 SGWaAP
0.655kvantová_fyzika3440 SGWaAP
0.656Vedec1923 SGWaAP
0.659mikrobiológ1401 SGWaAP
0.661genetik4145 SGWaAP
0.661biológ9375 SGWaAP
0.663epochálny777 SGWaAP
0.664molekulárny_biológ635 SGWaAP
0.668kvantová_teória2424 SGWaAP
0.669génové_inžinierstvo900 SGWaAP
0.669fyzik26732 SGWaAP
0.674prelomová8299 SGWaAP
0.676molekulárna_genetika581 SGWaAP
0.677chemik14652 SGWaAP
0.678prelomový13519 SGWaAP
0.678jadrový_fyzik1011 SGWaAP