Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prevratná9898 SGWaAP
0.366prelomová8299 SGWaAP
0.370revolučná33226 SGWaAP
0.422prevratný5637 SGWaAP
0.528prevratné5885 SGWaAP
0.605prevratný_objav915 SGWaAP
0.612zásadná99726 SGWaAP
0.622novinka495006 SGWaAP
0.622priekopnícka4082 SGWaAP
0.632revolučný33962 SGWaAP
0.633pokroková10972 SGWaAP
0.638novátorská1969 SGWaAP
0.646revolučné10000 SGWaAP
0.647prevratne1164 SGWaAP
0.666revolúcia158240 SGWaAP
0.668prelomový13519 SGWaAP
0.687prelomové5141 SGWaAP
0.691revolučne1830 SGWaAP
0.694technologický_pokrok5827 SGWaAP
0.696epochálna571 SGWaAP
0.704technológia800914 SGWaAP
0.704drastická5865 SGWaAP
0.710inovácia150229 SGWaAP