Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prevrat40268 SGWaAP
0.218puč8936 SGWaAP
0.539čistka9201 SGWaAP
0.542teror23806 SGWaAP
0.543kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.547masový_protest2506 SGWaAP
0.577pogrom4103 SGWaAP
0.581atentát33772 SGWaAP
0.595pučista1154 SGWaAP
0.595masová_demonštrácia1676 SGWaAP
0.596komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.599komunistický36634 SGWaAP
0.602diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.602októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.602chunta1359 SGWaAP
0.602revolúcia158240 SGWaAP
0.603komunista120716 SGWaAP
0.607demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.611ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.615boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.616VOSR2329 SGWaAP
0.618rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.618zamatová_revolúcia1783 SGWaAP