Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000previnenie12984 SGWaAP
0.503poklesok3927 SGWaAP
0.545napomenutie12102 SGWaAP
0.552previnilec6619 SGWaAP
0.569pokarhanie7961 SGWaAP
0.579previniť9972 SGWaAP
0.580potrestanie11207 SGWaAP
0.592odsúdenie27011 SGWaAP
0.606priestupok94577 SGWaAP
0.621pochybenie25421 SGWaAP
0.623rúhanie6596 SGWaAP
0.628delikt10400 SGWaAP
0.628disciplinárne_previnenie2943 SGWaAP
0.629nevernosť1830 SGWaAP
0.638trestať48794 SGWaAP
0.640disciplinárne6938 SGWaAP
0.643prehrešiť2528 SGWaAP
0.643neposlušnosť7467 SGWaAP
0.645prehrešok15290 SGWaAP
0.648hriech258087 SGWaAP
0.648napomínanie3579 SGWaAP
0.651disciplinárny12951 SGWaAP
0.652potrestaný24113 SGWaAP