Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000previerková481 SGWaAP
0.655normalizačná2915 SGWaAP
0.679prokurátorská975 SGWaAP
0.681racionalizačná821 SGWaAP
0.696kádrová2970 SGWaAP
0.705OV_KSS1337 SGWaAP
0.705KV_KSS642 SGWaAP
0.714kontrolná57912 SGWaAP
0.717ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.717ŠtB33147 SGWaAP
0.719KSS34967 SGWaAP
0.723KSČ23660 SGWaAP
0.724ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.729protištátna3048 SGWaAP
0.734prokurátorský680 SGWaAP
0.734stranícka28142 SGWaAP
0.735obranné_spravodajstvo402 SGWaAP
0.736predmetová_maturitná515 SGWaAP
0.737priestupková860 SGWaAP