Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pretrpieť8838 SGWaAP
0.307odtrpieť2090 SGWaAP
0.388vytrpieť10949 SGWaAP
0.490prestáť1948 SGWaAP
0.566odžiť2110 SGWaAP
0.595príkorie4491 SGWaAP
0.600preplakať3547 SGWaAP
0.624útrapy15006 SGWaAP
0.628ukrutná4569 SGWaAP
0.630dobojovať2169 SGWaAP
0.643oplakať1693 SGWaAP
0.643prežiť426728 SGWaAP
0.653prebolieť2498 SGWaAP
0.654protivenstvo2982 SGWaAP
0.663trápenie60566 SGWaAP
0.666prečkať9560 SGWaAP
0.671premáhať12209 SGWaAP
0.672odskákať3714 SGWaAP
0.673zatnúť_zub818 SGWaAP
0.677prežrieť919 SGWaAP
0.678zaťať_zub6088 SGWaAP