Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pretlmočiť3094 SGWaAP
0.479tlmočiť22323 SGWaAP
0.507zreprodukovať1486 SGWaAP
0.600dešifrovať6650 SGWaAP
0.601prebásniť1038 SGWaAP
0.628porozumieť64959 SGWaAP
0.630sprítomniť2981 SGWaAP
0.643rozšifrovať944 SGWaAP
0.648sformulovať16880 SGWaAP
0.650prehovor3361 SGWaAP
0.671sprostredkovať52819 SGWaAP
0.672preložiť98405 SGWaAP
0.675dekódovať3085 SGWaAP
0.682vyrozprávať30955 SGWaAP
0.684verbalizovať843 SGWaAP
0.684artikulovať3641 SGWaAP
0.691vcítiť9148 SGWaAP