Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pretlačiť16297 SGWaAP
0.434pretláčať6973 SGWaAP
0.446natlačiť16307 SGWaAP
0.465prepasírovať3286 SGWaAP
0.496dotlačiť10144 SGWaAP
0.536predrať11680 SGWaAP
0.553nepretlačiť1109 SGWaAP
0.597prešmyknúť4941 SGWaAP
0.608pretisnúť1727 SGWaAP
0.621prekĺznuť5806 SGWaAP
0.640prebiť10469 SGWaAP
0.643presadiť227902 SGWaAP
0.646prepchať1978 SGWaAP
0.648prekľučkovať1951 SGWaAP
0.648prestrčiť2833 SGWaAP
0.677vtlačiť11618 SGWaAP
0.680natláčať594 SGWaAP
0.688zatlačiť38641 SGWaAP
0.699potisnúť2049 SGWaAP
0.700pritlačiť32453 SGWaAP