Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prestrelka18163 SGWaAP
0.446potýčka9051 SGWaAP
0.471bitka145403 SGWaAP
0.484naháňačka14952 SGWaAP
0.541šarvátka7297 SGWaAP
0.588slovná_prestrelka2006 SGWaAP
0.597slovná_potýčka765 SGWaAP
0.602ruvačka1709 SGWaAP
0.607pästný_súboj1895 SGWaAP
0.642stret38491 SGWaAP
0.662masaker17390 SGWaAP
0.665streľba117891 SGWaAP
0.666násilnosť14353 SGWaAP
0.667kanonáda3665 SGWaAP
0.675brutálna14437 SGWaAP
0.677zákopová_vojna1071 SGWaAP
0.678roztržka9851 SGWaAP
0.679brutalita12082 SGWaAP
0.688banková_lúpež1476 SGWaAP
0.690policajná_razia2099 SGWaAP
0.695komando15623 SGWaAP
0.696urputný_boj2243 SGWaAP
0.697ostreľovač6417 SGWaAP