Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prestrašený1827 SGWaAP
0.220vyľakaný3273 SGWaAP
0.235preľaknutý1265 SGWaAP
0.260vydesený6505 SGWaAP
0.284vystrašený14429 SGWaAP
0.369vyplašený3393 SGWaAP
0.383zdesený6080 SGWaAP
0.384ustrašený1022 SGWaAP
0.392naľakaný493 SGWaAP
0.400skormútený1024 SGWaAP
0.424nazlostený2306 SGWaAP
0.445zarazený4623 SGWaAP
0.445namrzený2108 SGWaAP
0.447udivený2946 SGWaAP
0.467vyjavený1019 SGWaAP
0.468preľaknúť4888 SGWaAP
0.474zronený2312 SGWaAP
0.474naľakať5191 SGWaAP
0.475zadychčaný3366 SGWaAP
0.478utrápený4304 SGWaAP
0.479skľúčený2790 SGWaAP
0.480začudovaný1790 SGWaAP
0.483rozospatý2387 SGWaAP
0.490vyľakaná2075 SGWaAP