Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prestrčiť2833 SGWaAP
0.376prevliecť4639 SGWaAP
0.417zasunúť23063 SGWaAP
0.423obtočiť2852 SGWaAP
0.470prepchať1978 SGWaAP
0.506vysunúť20541 SGWaAP
0.513prešmyknúť4941 SGWaAP
0.525pridržať6543 SGWaAP
0.533prekĺznuť5806 SGWaAP
0.538zastrčiť7168 SGWaAP
0.541nasunúť2685 SGWaAP
0.556prevesiť1743 SGWaAP
0.557zasúvať4973 SGWaAP
0.557nadvihnúť25178 SGWaAP
0.561zakvačiť2025 SGWaAP
0.567vsunúť11441 SGWaAP
0.570obkrútiť1199 SGWaAP
0.575obmotať1694 SGWaAP
0.580pretisnúť1727 SGWaAP
0.580pristrčiť420 SGWaAP
0.582pripevniť29875 SGWaAP