Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prestížna72911 SGWaAP
0.416prestížne18500 SGWaAP
0.438prestížny46995 SGWaAP
0.518prestížne_ocenenie12035 SGWaAP
0.592popredná28404 SGWaAP
0.595Prestížny692 SGWaAP
0.614laureát22721 SGWaAP
0.617renomovaná25536 SGWaAP
0.620celosvetovo_uznávaná1129 SGWaAP
0.620svetovo_uznávaná1196 SGWaAP
0.629prominentná4930 SGWaAP
0.639ocenenie283733 SGWaAP
0.649súťaž1848674 SGWaAP
0.656vychytená4872 SGWaAP
0.656laureátka2891 SGWaAP
0.657ocenená33136 SGWaAP