Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000presila11088 SGWaAP
0.499početná_prevaha4282 SGWaAP
0.539obkľúčenie5960 SGWaAP
0.547udatne1146 SGWaAP
0.600vzdorovať18473 SGWaAP
0.612hrdinsky6987 SGWaAP
0.612bitka145403 SGWaAP
0.621nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.635ubrániť31864 SGWaAP
0.659kapitulovať8730 SGWaAP
0.662horda12388 SGWaAP
0.664pechota8675 SGWaAP
0.665obliehať5149 SGWaAP
0.672urputný_boj2243 SGWaAP
0.674obkľúčiť8707 SGWaAP
0.675odzbrojiť6505 SGWaAP
0.676artiléria640 SGWaAP
0.681šík6286 SGWaAP
0.688protivník62703 SGWaAP
0.694obrániť3800 SGWaAP