Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000presídlenec2715 SGWaAP
0.408repatriant520 SGWaAP
0.446vysťahovalec4080 SGWaAP
0.549emigrant16551 SGWaAP
0.560evakuant526 SGWaAP
0.577utečenec119902 SGWaAP
0.590vysídliť771 SGWaAP
0.590prisťahovalec30190 SGWaAP
0.591novousadlík914 SGWaAP
0.599utečenecký_tábor9255 SGWaAP
0.613azylant4712 SGWaAP
0.616kolonista6897 SGWaAP
0.617vysťahovanie10145 SGWaAP
0.622starousadlík2332 SGWaAP
0.624diaspóra3148 SGWaAP
0.626usadlík2354 SGWaAP
0.627exulant1988 SGWaAP