Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prerokovaný7340 SGWaAP
0.305prerokovaná5108 SGWaAP
0.342prerokované1555 SGWaAP
0.378prerokovávať4336 SGWaAP
0.386prerokovať43152 SGWaAP
0.440predložený70702 SGWaAP
0.472prerokovanie42648 SGWaAP
0.506prerokúvať6275 SGWaAP
0.508schválený109561 SGWaAP
0.544neprerokovať1527 SGWaAP
0.549MsR3196 SGWaAP
0.556mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.570zasadnutie250309 SGWaAP
0.576pripomienkovať9320 SGWaAP
0.583schváliť278664 SGWaAP