Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prerokované1555 SGWaAP
0.340prerokovaná5108 SGWaAP
0.342prerokovaný7340 SGWaAP
0.508schválené27504 SGWaAP
0.512prerokovať43152 SGWaAP
0.520predložené9212 SGWaAP
0.558prerokovávať4336 SGWaAP
0.563neprerokovať1527 SGWaAP
0.573prerokovanie42648 SGWaAP
0.619prejednať6551 SGWaAP
0.634schválený109561 SGWaAP
0.637predložený70702 SGWaAP
0.639MsR3196 SGWaAP
0.640schválená68945 SGWaAP
0.641mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP