Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prerokovaná5108 SGWaAP
0.305prerokovaný7340 SGWaAP
0.340prerokované1555 SGWaAP
0.378prerokovať43152 SGWaAP
0.415prerokovávať4336 SGWaAP
0.496vznesená4147 SGWaAP
0.501predložená35957 SGWaAP
0.509prerokovanie42648 SGWaAP
0.518schválená68945 SGWaAP
0.527prerokúvať6275 SGWaAP
0.556predložený70702 SGWaAP
0.564prejednávať6907 SGWaAP
0.565neprerokovať1527 SGWaAP
0.565prejednať6551 SGWaAP
0.573predložené9212 SGWaAP