Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prerokovať43152 SGWaAP
0.361prerokovávať4336 SGWaAP
0.378prerokovaná5108 SGWaAP
0.383prejednať6551 SGWaAP
0.386prerokovaný7340 SGWaAP
0.414prerokovanie42648 SGWaAP
0.416prerokúvať6275 SGWaAP
0.429schváliť278664 SGWaAP
0.441mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.497rokovať170999 SGWaAP
0.497mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.499odsúhlasiť38753 SGWaAP
0.502prejednávať6907 SGWaAP
0.510neprerokovať1527 SGWaAP
0.512prerokované1555 SGWaAP
0.523zasadnutie250309 SGWaAP
0.524predložiť261074 SGWaAP
0.548odobriť19861 SGWaAP
0.556rokovanie507179 SGWaAP
0.565uzniesť8337 SGWaAP
0.566prediskutovať15840 SGWaAP