Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prerokovávať4336 SGWaAP
0.160prerokúvať6275 SGWaAP
0.296prejednávať6907 SGWaAP
0.361prerokovať43152 SGWaAP
0.378prerokovaný7340 SGWaAP
0.415prerokovaná5108 SGWaAP
0.501schvaľovať69790 SGWaAP
0.553mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.554pripomienkovať9320 SGWaAP
0.558prerokované1555 SGWaAP
0.562schváliť278664 SGWaAP
0.563neprerokovať1527 SGWaAP
0.564rokovať170999 SGWaAP
0.573zasadať23809 SGWaAP
0.579mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.583prerokovanie42648 SGWaAP
0.587zasadnutie250309 SGWaAP
0.595MsR3196 SGWaAP