Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prerokúvať6275 SGWaAP
0.160prerokovávať4336 SGWaAP
0.281prejednávať6907 SGWaAP
0.416prerokovať43152 SGWaAP
0.500schvaľovať69790 SGWaAP
0.506prerokovaný7340 SGWaAP
0.527prerokovaná5108 SGWaAP
0.572vypracúvať9228 SGWaAP
0.573prerokovanie42648 SGWaAP
0.582zasadať23809 SGWaAP
0.594predkladať104584 SGWaAP
0.605neprerokovať1527 SGWaAP
0.614poradný_orgán11401 SGWaAP
0.619mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.625mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.629prejednať6551 SGWaAP
0.630schváliť278664 SGWaAP
0.637zasadnutie250309 SGWaAP
0.637uznášať2067 SGWaAP