Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prepychovo908 SGWaAP
0.454prepychová3175 SGWaAP
0.491prepychový3720 SGWaAP
0.511luxusne11701 SGWaAP
0.513honosne3158 SGWaAP
0.515skvostne1466 SGWaAP
0.528honosná7244 SGWaAP
0.537honosný8623 SGWaAP
0.556prepychové1425 SGWaAP
0.602honosné3649 SGWaAP
0.606vkusne12972 SGWaAP
0.615noblesne953 SGWaAP
0.627noblesný2217 SGWaAP
0.627bohato_zdobený2356 SGWaAP
0.636luxusne_zariadená824 SGWaAP
0.637štýlovo20346 SGWaAP
0.638nóbl553 SGWaAP
0.638bohato_zdobená1892 SGWaAP
0.649luxusný105708 SGWaAP
0.651pompézne1256 SGWaAP
0.652vyberane489 SGWaAP
0.653vyzdobená9884 SGWaAP