Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prepychový3720 SGWaAP
0.336luxusný105708 SGWaAP
0.358honosný8623 SGWaAP
0.366prepychová3175 SGWaAP
0.452prepychové1425 SGWaAP
0.467okázalý2727 SGWaAP
0.484honosná7244 SGWaAP
0.488prepych9432 SGWaAP
0.490noblesný2217 SGWaAP
0.491prepychovo908 SGWaAP
0.534pompézny2507 SGWaAP
0.557honosné3649 SGWaAP
0.563luxus63876 SGWaAP
0.584luxusná67219 SGWaAP
0.590nóbl2656 SGWaAP
0.600bohato_zdobený2356 SGWaAP
0.609luxusné38877 SGWaAP
0.611snobský1341 SGWaAP
0.615skvostný5566 SGWaAP
0.624luxusná_vila2987 SGWaAP
0.625aristokratický3011 SGWaAP
0.629koloniálny5000 SGWaAP
0.630honosnosť854 SGWaAP