Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prepoštstvo686 SGWaAP
0.346ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.395Ostrihomský1751 SGWaAP
0.413biskupstvo11888 SGWaAP
0.413ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.438opátstvo7892 SGWaAP
0.451jágerský_biskup727 SGWaAP
0.451hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.452ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.454arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.455archidiakonát596 SGWaAP
0.458benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.461prepošt3157 SGWaAP
0.461spišský_prepošt462 SGWaAP
0.477nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.484kapitula9554 SGWaAP
0.493patronátne805 SGWaAP
0.507archidiakon672 SGWaAP
0.512pavlín1312 SGWaAP
0.520panstvo46190 SGWaAP
0.521paulín940 SGWaAP
0.524Nitriansky_biskupstvo597 SGWaAP
0.529benediktín4209 SGWaAP
0.531benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.534zemepanský439 SGWaAP
0.534uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.540donačná_listina715 SGWaAP
0.547donácia2849 SGWaAP
0.547zemepanské856 SGWaAP
0.548uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.550slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.553ostrihomský1665 SGWaAP
0.554cistercián803 SGWaAP
0.556richtárstvo405 SGWaAP
0.556prepoštský430 SGWaAP
0.558feudálne_panstvo462 SGWaAP