Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prepošt3157 SGWaAP
0.233kanonik9390 SGWaAP
0.271ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.326opát10832 SGWaAP
0.347archidiakon672 SGWaAP
0.364jágerský_biskup727 SGWaAP
0.367ostrihomský1665 SGWaAP
0.369ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.370palatín7542 SGWaAP
0.385podžupan3090 SGWaAP
0.398Žigmund10064 SGWaAP
0.412superintendent2959 SGWaAP
0.418kapitula9554 SGWaAP
0.422uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.430gróf58759 SGWaAP
0.437spišský_prepošt462 SGWaAP
0.439prímas2456 SGWaAP
0.447ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.457Ostrihomský1751 SGWaAP
0.458uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.461prepoštstvo686 SGWaAP
0.465farár123386 SGWaAP