Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000preniknúť89963 SGWaAP
0.301prenikať70300 SGWaAP
0.409vniknúť28337 SGWaAP
0.489nepreniknúť7067 SGWaAP
0.527vnikať10204 SGWaAP
0.527prenikanie17246 SGWaAP
0.534prienik51819 SGWaAP
0.556infiltrovať4515 SGWaAP
0.581presiaknuť2679 SGWaAP
0.598neprenikať2948 SGWaAP
0.611preraziť31729 SGWaAP
0.623vstúpiť355378 SGWaAP
0.623prekĺznuť5806 SGWaAP
0.630zasiahnuť222312 SGWaAP
0.650prenik440 SGWaAP
0.659vstupovať145415 SGWaAP
0.668predrať11680 SGWaAP
0.672presakovať5549 SGWaAP
0.675hlboko245157 SGWaAP
0.685prebiť10469 SGWaAP