Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prenasledovaný20156 SGWaAP
0.354prenasledovaná4554 SGWaAP
0.471prenasledované1300 SGWaAP
0.508mučený4327 SGWaAP
0.535zabíjaný1318 SGWaAP
0.550prenasledovanie45816 SGWaAP
0.586vyhnanec4881 SGWaAP
0.586perzekúcia7796 SGWaAP
0.587politický_väzeň15980 SGWaAP
0.596týraný4635 SGWaAP
0.610uväznený20086 SGWaAP
0.623perzekvovať593 SGWaAP