Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000premávka75582 SGWaAP
0.396cestná_premávka53381 SGWaAP
0.525jazdný_pruh27863 SGWaAP
0.539plynulosť_cestná5824 SGWaAP
0.551pozemná_komunikácia16812 SGWaAP
0.552dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.552chodec116174 SGWaAP
0.568cestná87361 SGWaAP
0.568vozovka69043 SGWaAP
0.571jazdná12218 SGWaAP
0.575dopravná_zápcha8237 SGWaAP
0.576vodič520880 SGWaAP
0.576rýchlostné_obmedzenie769 SGWaAP
0.576diaľnica189527 SGWaAP
0.579mestská_hromadná22232 SGWaAP
0.582ľavý_jazdný2463 SGWaAP
0.583obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.585železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.591električková9698 SGWaAP
0.592protiidúce3501 SGWaAP
0.597MHD78394 SGWaAP
0.605svetelná_signalizácia7277 SGWaAP