Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prelomový13519 SGWaAP
0.380prevratný5637 SGWaAP
0.456priekopnícky3517 SGWaAP
0.484zlomový7959 SGWaAP
0.503prelomové5141 SGWaAP
0.531prelomová8299 SGWaAP
0.532významný_medzník3502 SGWaAP
0.572revolučný33962 SGWaAP
0.591míľnik22203 SGWaAP
0.595medzník14460 SGWaAP
0.608epochálny777 SGWaAP
0.636pozoruhodný35833 SGWaAP
0.646novátorský2910 SGWaAP
0.656výnimočný134702 SGWaAP
0.661počin45227 SGWaAP
0.664objav96531 SGWaAP
0.668prevratná9898 SGWaAP
0.669sľubný12508 SGWaAP
0.670priekopnícka4082 SGWaAP
0.675pokrokový9123 SGWaAP
0.677dlhoočakávaný2619 SGWaAP
0.678priekopník27532 SGWaAP
0.678prevratný_objav915 SGWaAP
0.695priekopnícke1307 SGWaAP
0.699prekvapujúci15374 SGWaAP