Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prelomové5141 SGWaAP
0.468prevratné5885 SGWaAP
0.480priekopnícke1307 SGWaAP
0.489zásadné30235 SGWaAP
0.503prelomový13519 SGWaAP
0.512zlomové1791 SGWaAP
0.530výnimočné64135 SGWaAP
0.540revolučné10000 SGWaAP
0.544novátorské1227 SGWaAP
0.583kontroverzné8917 SGWaAP
0.590prelomová8299 SGWaAP
0.599pokrokové3506 SGWaAP
0.627prevratný5637 SGWaAP
0.636prekvapivé13653 SGWaAP
0.639objavné1654 SGWaAP
0.642významný_medzník3502 SGWaAP
0.656fenomenálne1379 SGWaAP
0.660unikátne29482 SGWaAP
0.665neprekonateľné2115 SGWaAP
0.668neobyčajné7590 SGWaAP
0.669nevídané6826 SGWaAP
0.674geniálne5826 SGWaAP
0.675pozoruhodné25045 SGWaAP
0.675nóvum2600 SGWaAP
0.679mimoriadne51451 SGWaAP