Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prelomová8299 SGWaAP
0.366prevratná9898 SGWaAP
0.481revolučná33226 SGWaAP
0.498priekopnícka4082 SGWaAP
0.531prelomový13519 SGWaAP
0.590prelomové5141 SGWaAP
0.595prevratný5637 SGWaAP
0.627pokroková10972 SGWaAP
0.637novátorská1969 SGWaAP
0.658unikátna79073 SGWaAP
0.669epochálna571 SGWaAP
0.674prevratný_objav915 SGWaAP
0.677výnimočná106417 SGWaAP
0.689priekopnícky3517 SGWaAP
0.692bezprecedentná3953 SGWaAP
0.693vizionárska1207 SGWaAP
0.698zlomová4376 SGWaAP
0.703zásadná99726 SGWaAP
0.704nová3146962 SGWaAP
0.704pozoruhodná31350 SGWaAP
0.709revolučný33962 SGWaAP
0.716významný_medzník3502 SGWaAP
0.717dlhoočakávaná1835 SGWaAP
0.718kontroverzná27913 SGWaAP
0.719objav96531 SGWaAP
0.720jedinečná167945 SGWaAP
0.724priekopník27532 SGWaAP
0.728priekopnícke1307 SGWaAP
0.730fenomenálna3979 SGWaAP
0.734míľnik22203 SGWaAP
0.736nazvaná28365 SGWaAP
0.739prevratné5885 SGWaAP
0.739nekonvenčná4150 SGWaAP
0.739novinka495006 SGWaAP
0.739geniálna11464 SGWaAP
0.741fascinujúca14271 SGWaAP
0.741významná348026 SGWaAP
0.742kľúčová142784 SGWaAP
0.742ďalekosiahla1919 SGWaAP
0.744exkluzívna40328 SGWaAP
0.749revolučné10000 SGWaAP
0.754technologický_pokrok5827 SGWaAP
0.756inovácia150229 SGWaAP
0.760inšpirovaná26163 SGWaAP