Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prelomová8299 SGWaAP
0.366prevratná9898 SGWaAP
0.481revolučná33226 SGWaAP
0.498priekopnícka4082 SGWaAP
0.531prelomový13519 SGWaAP
0.590prelomové5141 SGWaAP
0.595prevratný5637 SGWaAP
0.627pokroková10972 SGWaAP
0.637novátorská1969 SGWaAP
0.658unikátna79073 SGWaAP
0.669epochálna571 SGWaAP
0.674prevratný_objav915 SGWaAP
0.677výnimočná106417 SGWaAP
0.689priekopnícky3517 SGWaAP
0.692bezprecedentná3953 SGWaAP
0.693vizionárska1207 SGWaAP
0.698zlomová4376 SGWaAP
0.703zásadná99726 SGWaAP
0.704nová3146962 SGWaAP
0.704pozoruhodná31350 SGWaAP
0.709revolučný33962 SGWaAP
0.716významný_medzník3502 SGWaAP
0.717dlhoočakávaná1835 SGWaAP