Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prelom_tisícročie4319 SGWaAP
0.283prelom_milénium906 SGWaAP
0.552deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.621milénium11467 SGWaAP
0.631osemdesiaty34599 SGWaAP
0.636sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.638dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.641prelom79200 SGWaAP
0.645šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.662minulé_storočie89927 SGWaAP
0.668uplynulé_desaťročie3515 SGWaAP
0.668štvrťstoročie11280 SGWaAP
0.677posledné_desaťročie21415 SGWaAP
0.687éra92312 SGWaAP
0.688polstoročie14632 SGWaAP
0.688niekoľké_desaťročie3868 SGWaAP
0.705sklonok26760 SGWaAP
0.719medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.725tretie_tisícročie8071 SGWaAP