Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prekladový1823 SGWaAP
0.485preklad268288 SGWaAP
0.495prekladová3869 SGWaAP
0.504prekladové433 SGWaAP
0.517prekladový_slovník1276 SGWaAP
0.545prekladateľský3215 SGWaAP
0.581lexikálny3698 SGWaAP
0.588lexikografický534 SGWaAP
0.612frazeologický1126 SGWaAP
0.620inojazyčný706 SGWaAP
0.625literárnovedný1972 SGWaAP
0.633esejistický1170 SGWaAP
0.636lingvistický2822 SGWaAP
0.638syntaktický2305 SGWaAP
0.638výkladový2158 SGWaAP
0.646prekladač4854 SGWaAP
0.646lexikografické746 SGWaAP
0.651čeština47623 SGWaAP
0.652slovenčina168837 SGWaAP
0.652výkladový_slovník2726 SGWaAP
0.653slovinčina1251 SGWaAP
0.653terminologický2365 SGWaAP