Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prekladová3869 SGWaAP
0.454literárnovedná2347 SGWaAP
0.477časopisecká1775 SGWaAP
0.488literatúra437732 SGWaAP
0.495prekladový1823 SGWaAP
0.506beletristická1435 SGWaAP
0.513cudzojazyčná3487 SGWaAP
0.513lexikografická850 SGWaAP
0.513esejistika949 SGWaAP
0.514spisba5080 SGWaAP
0.521slovníková1147 SGWaAP
0.521prekladateľská10810 SGWaAP
0.526literárna122170 SGWaAP
0.527inojazyčná552 SGWaAP
0.527literárnohistorická1578 SGWaAP
0.537literárnovedný1972 SGWaAP
0.552editorská1035 SGWaAP
0.559lexikografia860 SGWaAP
0.561antológia12061 SGWaAP
0.562básnická21945 SGWaAP
0.563inonárodná1058 SGWaAP
0.563beletria14875 SGWaAP
0.563literárnovedné743 SGWaAP
0.568prozaická8758 SGWaAP