Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prekladateľská10810 SGWaAP
0.396tlmočnícka4445 SGWaAP
0.516prekladateľský3215 SGWaAP
0.521prekladová3869 SGWaAP
0.532prekladateľ51374 SGWaAP
0.532tlmočenie12050 SGWaAP
0.553vydavateľská10258 SGWaAP
0.558editorská1035 SGWaAP
0.574účtovnícka3549 SGWaAP
0.575prekladateľské1395 SGWaAP
0.578redaktorská1725 SGWaAP
0.592jazyková120663 SGWaAP
0.604lektorská3230 SGWaAP
0.608literárnovedná2347 SGWaAP
0.619prekladateľka9607 SGWaAP
0.627publikačná5528 SGWaAP
0.627lexikografická850 SGWaAP
0.640preklad268288 SGWaAP
0.642jazyková_korektúra1468 SGWaAP
0.643cudzojazyčná3487 SGWaAP
0.647tlmočníctvo2270 SGWaAP
0.648literárna122170 SGWaAP
0.650terminologická3712 SGWaAP