Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prekladateľka9607 SGWaAP
0.360poetka11471 SGWaAP
0.364spisovateľka46533 SGWaAP
0.369literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.380prozaička3091 SGWaAP
0.400jazykovedkyňa592 SGWaAP
0.403literárna_kritička619 SGWaAP
0.405publicistka4108 SGWaAP
0.420vydavateľka1576 SGWaAP
0.426tlmočníčka3521 SGWaAP
0.430editorka3711 SGWaAP
0.439scenáristka5331 SGWaAP
0.457dramatička1583 SGWaAP
0.468teatrologička683 SGWaAP
0.469literátka440 SGWaAP
0.469esejistka496 SGWaAP
0.470zostavovateľka1496 SGWaAP
0.470žurnalistka1603 SGWaAP
0.479prekladateľ51374 SGWaAP
0.483autorka225468 SGWaAP
0.485novinárka25499 SGWaAP
0.485ilustrátorka3706 SGWaAP
0.489filozofka1959 SGWaAP
0.491teoretička2213 SGWaAP
0.497korektorka983 SGWaAP