Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prekladateľ51374 SGWaAP
0.414tlmočník24397 SGWaAP
0.448lingvista3957 SGWaAP
0.479prekladateľka9607 SGWaAP
0.491spisovateľ245744 SGWaAP
0.493literárny_kritik6916 SGWaAP
0.506jazykovedec12097 SGWaAP
0.516filológ2149 SGWaAP
0.517germanista688 SGWaAP
0.520prozaik19895 SGWaAP
0.529esejista4706 SGWaAP
0.531literát11657 SGWaAP
0.532prekladateľská10810 SGWaAP
0.556básnik142179 SGWaAP
0.559lexikograf440 SGWaAP
0.575preklad268288 SGWaAP
0.585slovakista1635 SGWaAP
0.586vysokoškolský_pedagóg9826 SGWaAP
0.598prekladateľský3215 SGWaAP
0.604sinológ492 SGWaAP
0.605publicista37739 SGWaAP
0.607bibliograf875 SGWaAP
0.610teatrológ1286 SGWaAP
0.612románopisec3151 SGWaAP
0.612prekladová3869 SGWaAP