Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000preklad268288 SGWaAP
0.485prekladový1823 SGWaAP
0.486Preklad3487 SGWaAP
0.575prekladateľ51374 SGWaAP
0.576pôvodina2266 SGWaAP
0.588prekladová3869 SGWaAP
0.594gréčtina11122 SGWaAP
0.596doslovný_preklad3995 SGWaAP
0.598slovenčina168837 SGWaAP
0.598prekladať45292 SGWaAP
0.599poľština8912 SGWaAP
0.612čeština47623 SGWaAP
0.624hebrejčina7344 SGWaAP
0.626latinčina20825 SGWaAP
0.627slovinčina1251 SGWaAP
0.631tlmočenie12050 SGWaAP
0.632text892806 SGWaAP
0.634jazyková_korektúra1468 SGWaAP
0.635prebásniť1038 SGWaAP
0.638bulharčina1618 SGWaAP
0.639hebrejský6979 SGWaAP
0.640švédčina1701 SGWaAP
0.640prekladateľská10810 SGWaAP
0.649prekladateľka9607 SGWaAP
0.650prekladový_slovník1276 SGWaAP
0.655latinský26843 SGWaAP
0.658prekladové433 SGWaAP
0.659doslov7100 SGWaAP
0.662prekladateľský3215 SGWaAP
0.662dánčina1027 SGWaAP
0.663taliančina14487 SGWaAP
0.665fínčina1275 SGWaAP
0.665preložené10327 SGWaAP
0.670japončina5031 SGWaAP
0.671arabčina6203 SGWaAP
0.673slovník98593 SGWaAP
0.673rumunčina2047 SGWaAP
0.673nórčina1226 SGWaAP
0.673korektúra10157 SGWaAP
0.674chorvátčina1760 SGWaAP
0.675francúzština30297 SGWaAP
0.676fonetický_prepis484 SGWaAP
0.677nemčina62357 SGWaAP
0.680preložená14310 SGWaAP
0.683neprekladať2123 SGWaAP