Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000preklad268288 SGWaAP
0.485prekladový1823 SGWaAP
0.486Preklad3487 SGWaAP
0.575prekladateľ51374 SGWaAP
0.576pôvodina2266 SGWaAP
0.588prekladová3869 SGWaAP
0.594gréčtina11122 SGWaAP
0.596doslovný_preklad3995 SGWaAP
0.598slovenčina168837 SGWaAP
0.598prekladať45292 SGWaAP
0.599poľština8912 SGWaAP
0.612čeština47623 SGWaAP
0.624hebrejčina7344 SGWaAP
0.626latinčina20825 SGWaAP
0.627slovinčina1251 SGWaAP
0.631tlmočenie12050 SGWaAP
0.632text892806 SGWaAP
0.634jazyková_korektúra1468 SGWaAP
0.635prebásniť1038 SGWaAP
0.638bulharčina1618 SGWaAP
0.639hebrejský6979 SGWaAP
0.640švédčina1701 SGWaAP
0.640prekladateľská10810 SGWaAP