Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prekľučkovať1951 SGWaAP
0.436predrať11680 SGWaAP
0.490obhodiť1446 SGWaAP
0.507prešmyknúť4941 SGWaAP
0.545podbehnúť1333 SGWaAP
0.547krížna_prihrávka1733 SGWaAP
0.548prekĺznuť5806 SGWaAP
0.564pohotová_strela1669 SGWaAP
0.573dokotúľať1150 SGWaAP
0.578prízemný_center1128 SGWaAP
0.585zacentrovať1215 SGWaAP
0.585obohrať1130 SGWaAP
0.585preplaziť1431 SGWaAP