Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prekĺznuť_pomedzi575 SGWaAP
0.511prekĺznuť5806 SGWaAP
0.603ubziknúť1087 SGWaAP
0.614prešmyknúť4941 SGWaAP
0.647pristrčiť420 SGWaAP
0.660vykĺznuť9053 SGWaAP
0.666prišliapnuť557 SGWaAP
0.667zatisnúť625 SGWaAP
0.671vyšmyknúť4946 SGWaAP
0.676polapiť1219 SGWaAP
0.678podbehnúť1333 SGWaAP
0.681vydrapiť487 SGWaAP
0.682lapiť4081 SGWaAP
0.683prekľučkovať1951 SGWaAP
0.684škrabnúť827 SGWaAP
0.685dočahovať569 SGWaAP