Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prejazdný2950 SGWaAP
0.199prejazdná4606 SGWaAP
0.347zjazdná4235 SGWaAP
0.350zjazdný1950 SGWaAP
0.385prejazdné562 SGWaAP
0.385neprejazdný1762 SGWaAP
0.460horský_priechod5058 SGWaAP
0.472neprejazdná3939 SGWaAP
0.504sprejazdniť2166 SGWaAP
0.525zjazdné584 SGWaAP
0.561obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.576zjazdnosť3046 SGWaAP
0.578nezjazdná805 SGWaAP
0.587jazdný_pruh27863 SGWaAP
0.599dvojpruhová731 SGWaAP
0.602ľavý_jazdný2463 SGWaAP
0.611nadjazd6964 SGWaAP
0.614mostný_objekt4748 SGWaAP
0.614podjazd5622 SGWaAP
0.619cestný_ťah4145 SGWaAP