Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prehnaný13284 SGWaAP
0.395prílišný5868 SGWaAP
0.441premrštený754 SGWaAP
0.468prehnané16094 SGWaAP
0.487prehnaná24567 SGWaAP
0.500priveľký8685 SGWaAP
0.543prepiaty423 SGWaAP
0.560zveličený853 SGWaAP
0.570prvoplánový2824 SGWaAP
0.586nadnesený1117 SGWaAP
0.588preexponovaný829 SGWaAP
0.591neprimeraný10457 SGWaAP
0.605prehnane22290 SGWaAP
0.611vyumelkovaný601 SGWaAP
0.613detinský3070 SGWaAP
0.623patetický3265 SGWaAP
0.626nereálny10343 SGWaAP
0.627zbytočný69388 SGWaAP
0.628samoúčelný2061 SGWaAP
0.645iracionálny4650 SGWaAP
0.646nemiestny1671 SGWaAP
0.656prílišná20329 SGWaAP
0.659sentimentálny4502 SGWaAP