Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prehmat1050 SGWaAP
0.342prechmat1621 SGWaAP
0.476prešľap18992 SGWaAP
0.491lapsus2847 SGWaAP
0.579exces7414 SGWaAP
0.583poklesok3927 SGWaAP
0.622prehrešok15290 SGWaAP
0.635podraz8169 SGWaAP
0.636čachre1089 SGWaAP
0.639špinavosť5196 SGWaAP
0.642kiks5140 SGWaAP
0.643podfuk3108 SGWaAP
0.648zlodejstvo2866 SGWaAP
0.656alibizmus5207 SGWaAP
0.657manier6266 SGWaAP
0.666pochybenie25421 SGWaAP
0.669nešvár3104 SGWaAP
0.670omyl115105 SGWaAP
0.684amaterizmus3037 SGWaAP
0.685nekompetentnosť4391 SGWaAP