Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prehistorický2698 SGWaAP
0.306praveký7639 SGWaAP
0.339predhistorický712 SGWaAP
0.340prehistorická2175 SGWaAP
0.396prehistorické1206 SGWaAP
0.419dinosaurí551 SGWaAP
0.443dinosaurus27554 SGWaAP
0.470pradávny3403 SGWaAP
0.482fosília6201 SGWaAP
0.483pračlovek3122 SGWaAP
0.491neandertálec5358 SGWaAP
0.493praveká4434 SGWaAP
0.494praveké2775 SGWaAP
0.500neandertálsky1061 SGWaAP
0.503predhistorická864 SGWaAP
0.514pravek13667 SGWaAP
0.515mamut9882 SGWaAP
0.527skamenelina5797 SGWaAP
0.537jaskynná_maľba770 SGWaAP
0.539dinosauria804 SGWaAP
0.551paleolitický635 SGWaAP